Изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспос

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.077-1621-C01/01.02.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Благоевград

Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева,  от които 127 500.00лева европейско финансиране и 22 500.00 лева национално финансиране.

 

Проектът цели да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за  справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Products

Disposable cups

Disposable containers

Cups of yogurt

Contacts

Marketing and distribution:
tel .: +359 888 600 557
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Manufacture:
tel .: +359 888 600 557
 
 
 

www.bet365.com best odds.

Look revie here - Online betting full information by artbetting.net
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information