Отворена процедура BG16RFOP002-2.040 по изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“

Отворена процедура  BG16RFOP002-2.040 по изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

 

FaLang translation system by mipaplast