Елдиес пласт ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура

„ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0799-C01
Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
„Подобряване на производствения капацитет на „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“

Products

Disposable cups

Disposable containers

Cups of yogurt

Contacts

Marketing and distribution:
tel .: +359 888 600 557
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Manufacture:
tel .: +359 888 600 557
 
 
 

www.bet365.com best odds.

Look revie here - Online betting full information by artbetting.net
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information