Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0799-C01, „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС  № 160/01.07.2016г. с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“ със следните обособени позиции:

 Обособена позиция 1:
 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина 1 бр.;

 Обособена позиция 2: 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши 1 бр.“ 

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index). 

Краен срок за подаване на офертите - 29.05.2020г. (23:59 часа).

 

Елдиес пласт ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура

„ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0799-C01
Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
„Подобряване на производствения капацитет на „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“

Нов корпоративен уеб сайт

Елдиес Пласт ООД пусна обновения си уеб сайт, в който можете да намерите актуална информация за компанията, подробни данни за предлаганите услуги, секция новини с новостите в сектора и много друга полезна информация.

Контакти

Маркетинг и пласмент: 
тел.: +359 888 600 557
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Производство:
тел.: +359 888 600 557

 

www.bet365.com best odds.

Look revie here - Online betting full information by artbetting.net
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information